Zavolejte nám: 00 420 776 556 003
E-mail: info@rakouskafirma.cz

Založení společnosti

v Rakousku

 • Úvod
 • Založení společnosti

Nejvíc rozšířený druh obchodní společnosti v Rakousku je GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), obdoba české s.r.o.
Podstata této společnosti je její ručení omezené vůči věřitelům. Společnost je za své dluhy zodpovědná pouze do výše splaceného základního kapitálu, který v Rakousku nově činí 10.000 €.

Tento základní kapitál musí být společnosti stále k dispozici, nicméně ho ale společnost může používat k uhrazení svých závazků jako jsou např.

 • náklady na založení společnosti, které je společnost povinná vyplatit zakladatelům a to do výše 2.800 €
 • pronájem kanceláří
 • platy zaměstnancům
 • náklady na účetního a daňového poradce
 • nákup automobilu atd.

Při založení je zakladatel povinen uložit na zvláštní bankovní účet alespoň 50% hodnoty základního kapitálu, tedy 5.000 €. Tento kapitál zůstává na účtu do zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Často se setkáváme s otázkou, zda je společník povinen zaplatit zbytek základního kapitálu do 5 let, jak nařizuje např. obchodní zákon České republiky. Na základě rakouského obchodního zákona je jednatel povinen vyžádat od společníků splacení dalších 50% základního kapitálu pouze v případě platební neschopnosti.

Ostatní požadavky u založení firmy v Rakousku jsou podobné těm v ČR, takže společnost musí mít:

 • název (nesmí být podobný již existujícímu názvu a musí přibližně popisovat činnost společnosti – např. pokud je společnost činná ve vývozu, tak by název měl obsahovat doplněk "xyz export GmbH", atd.
 • minimálně jednoho jednatele (může být občan ČR nebo jakéhokoliv států EU)
 • minimálně jednoho společníka právnickou anebo fyzickou osobu (může být původem z jakéhokoliv státu)
 • sídlo společnosti (je možné používat službu virtual office)
 • živnost (v Rakousku existuje seznam volných živností (freie Gewerbe) a vázaných živností (reglementierte Gewerbe). Živnostenské povolení se vyřizuje na městském úřadu u příslušného živnostenského oddělení anebo prostřednictvím hospodářské komory (Wirtschaftskammer).

Můžeme Vám pomoci?

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem či telefonicky,
rádi vám podáme více informací.

Kontaktujte nás

Neváhejte nás kontaktovat...
© 2022 Rakouská firma - podnikání v Rakousku, FIRMENGRÜNDUNG s.r.o., IČ: 02067579